Megjelent legújabb tanulmányom folytatása a Sportjog című folyóirat legfrissebb lapszámában az ORAC Kiadó és a Testnevelési Egyetem gondozásában: ,,Ép testben ép lélek?” 2. rész címmel. A tanulmány befejező része tavasz végén vagy nyár elején várható.

A tanulmány második része az előző gondolatmenetét folytatja. Ez a rész a sport összegbiztosítások alapvető tulajdonságait és szabályait elemzi. A szakcikk a sport összegbiztosítások azon elemeit írja le, amelyek elengedhetetlenek a sport összegbiztosítási szerződések megkötéséhez. A tanulmány e része a Polgári Törvénykönyv és a Sporttörvény rendelkezéseit összehasonlítva tárgyalja.

A tanulmány vége összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat a tárgyalt jogintézményről, és javaslatokat fogalmaz meg a jogalkotó számára a Sporttörvényben (A sportról szóló 2004. évi I. törvény)  található visszás rendelkezések módosításával kapcsolatban.

A tanulmány befejező része az összegbiztosítások két fajtáját tárgyalja: az élet-és balesetbiztosítási szerződéseket, valamint az egészségbiztosítás szabályait.

Amennyiben érdekli a szakcikk teljes tartalma vásárolja meg az Orac Kiadónál.

www.hvgorac.hu/sportjog

Sportjog, HVG-ORAC, 2021./4. szám

Megjelent a legújabb tanulmányom harmadik, utolsó része, amelyben a sportegészség- és sportbaleset-biztosítás igénybevételének szabályait tárgyalom. Megvásárolható a www.orac.hu oldalon vagy a Kiadónál!

A harmadik részben a sport élet-és balesetbiztosítással kapcsolatos szabályozási anomáliákat járom körbe, illetve részletesen tárgyalom a sportbiztosítás igénybevételének szabályait. E szolgáltatás manapság már elengedhetetlen a professzionális sportolók számára, a hivatásos sport biztonságos és hatékony folytatásához.

A hivatásos sportolók elemi érdeke, hogy hatékonyan tudjanak sportolni, azonban ennek egyik jelentős feltétele a sportbiztosítás megléte. 

Amennyiben érdekli a sportbiztosítással kapcsolatos tanulmányom befejező, harmadik része, úgy kérem, látogasson el a KIadó honlapjára: www.orac.hu. A lapszám megvásárolható személyesen is a Kiadónál.


Megjelent legújabb tanulmányom folytatása a Sportjog című folyóirat legfrissebb lapszámában az ORAC Kiadó és a Testnevelési Egyetem gondozásában: ,,Ép testben ép lélek?” 2. rész címmel. A tanulmány befejező része tavasz végén vagy nyár elején várható.

A tanulmány második része az előző gondolatmenetét folytatja. Ez a rész a sport összegbiztosítások alapvető tulajdonságait és szabályait elemzi. A szakcikk a sport összegbiztosítások azon elemeit írja le, amelyek elengedhetetlenek a sport összegbiztosítási szerződések megkötéséhez. A tanulmány e része a Polgári Törvénykönyv és a Sporttörvény rendelkezéseit összehasonlítva tárgyalja.

A tanulmány vége összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat a tárgyalt jogintézményről, és javaslatokat fogalmaz meg a jogalkotó számára a Sporttörvényben (A sportról szóló 2004. évi I. törvény)  található visszás rendelkezések módosításával kapcsolatban.

A tanulmány befejező része az összegbiztosítások két fajtáját tárgyalja: az élet-és balesetbiztosítási szerződéseket, valamint az egészségbiztosítás szabályait.

Amennyiben érdekli a szakcikk teljes tartalma vásárolja meg az Orac Kiadónál.

www.hvgorac.hu/sportjog

Sportjog, HVG-ORAC, 2021./4. szám

Az Európai Gyógyszerügynökség honlapjának tájékoztatása szerint 2021. május 26-án hatályba lépett az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 EU Rendelet (MDR), amelyet 2017. áprilisában fogadtak el.

Az MDR megváltozatja az európai keretszabályozást az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban és új elveket, valamint további kötelezettségeket vezet be az EMA és a nemzeti hatóságok számára bizonyos orvostechnikai eszközök kategóriájának kiértékelése során.

A rendelet által tartalmazott új és átdolgozott kötelezettségek a következők:

 • gyógyszerekkel ellátott integrált eszközök, mint például: előre töltött fecskendők, inhalátorok;
 • kisegítő orvosi anyagok, amelyek az orvosi eszközök megfelelő működését támogatják, mint például: drog eluáló stentek, csontcementek, ide értve az antibiotikumot, a heparinnal vagy más antibiotikum tartalmú anyaggal bevont katéterek, a spermicidekkel bevont óvszerek;
 • azon orvostechnikai eszközök, amelyek az emberi szervezetben felszívódó anyagokból készülnek, hogy elérjék a kívánt célt a betegek gyógyulása érdekében;
 • határmenti gyógyszerek, amelyekkel kapcsolatban még nem tisztázott, hogy mely keretszabályt kell alkalmazni. A határmenti gyógyászati termékek az alábbiakat foglalják magukban: orvosi termékek, orvostechnikai eszközök, kozmetikai termékek, biocid termékek, növényi gyógyszerek és étrend-kiegészítők.

Az EMA szerint az Ügynökség szorosan együttműködött az Európai Bizottsággal, az illetékes hatóságokkal, valamint a gyógyszer- és orvostechnikai eszközöket gyártó cégekkel annak érdekében, hogy biztosítsa az új rendelet alkalmazására történő áttérést.

Az EMA a jövőben készít egy frissített útmutatót a humánorvoslásban alkalmazott  orvostechnikai eszközök használatával kapcsolatos minőségi követelményekről, amely tartalmaz egy frissített kérdések és válaszok részt is, amely segíti az MDR végrehajtását az új szabályozási keretek között.

Az EMA egyúttal arra is tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az MDR felváltja a korábban hatályos orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos irányelveket (93/42/EK and 90/385/EK) is. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos rendelet ugyancsak felváltja a jelenleg hatályban lévő 98/79/EK irányelvet is, amelyet először 2022. május 26-tól kell kötelezően alkalmazni az egészségügyi és gyógyszerpiacon működő nagy vállalatoknak.

A cikk teljes tartalma az EMA honlapján megjelentetett tájékoztató alapján készült. Forrás: ema.europa.eu.

A NOB módosította a nemzetközi doppingellenes szabályzatot

A nemzetközi doppingellenes szabályzatot felülvizsgálták az ez évre elhalasztott 2020-as nyári tokiói olimpiai játékokra. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kérésére a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) közzétette doppingellenes szabályzatait.

A WADA a közzétételében csatolta az Általános Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot és a hozzákapcsolódó körlevelet is, amelyek egységesen alkalmazandók a nyári olimpiai játékokon, amely 2021 júliusában és augusztusában kerül megrendezésre.

Az Általános Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat, amely a a nyári olimpiai játékokon alkalmazandó a NOB által került módosításra, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak, amelyek már most hatályban vannak. Ennek értelmében a Szabályzatot a nemzetközi szabványokkal összhangban kell alkalmazni a nyári olimpiai játékokon.

A Tiltott Anyagok (Szerek) Listája 2021. január 1-je óta hatályban van.

A szabályok az olimpia teljes időtartamára vonatkoznak, tehát a nyitónap július 13-tól egészen a záróünnepség augusztus 8. napjáig.

A 2020. évi nyári olimpiai játékok ideje alatt minden sportoló dopping vizsgálatokon köteles részt venni, amelyet a WADA végez el.

Az alábbi cikk forrása a WADA honlapja: wada-ama.org. A részletszabályokat az Általános Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat tartalmazza.


Meghosszabbították a rendkívüli intézkedések hatályát

2021. február 22-én, hétfőn az Országgyűlés elfogadta a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt (a továbbiakban: Védekezési Törvény). A Védekezési Törvény értelmében a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések 90 nappal, 2021. május 23-ig meghosszabbodtak. A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről bővebben egy korábbi cikk tartalmaz információt, amely erre a linkre kattintva elérhető.

A Védekezési Törvény elfogadásával újból hatályba lépett a rendkívüli jogrend ideje alatt alkotott kormányrendeletek hatálya. A Védekezési Törvény egyúttal felhatalmazza a Kormányt ezen kormányrendeletek alkalmazására a veszélyhelyzet idejére.

A fontosabb rendkívüli intézkedések közé tartozik: a kötelező maszkhasználat, az egyes gazdaságvédelmi intézkedések, a bértámogatások, egyes adók elengedése és mérséklése, a távmunkára vonatkozó szabályozás, illetve a kijárási korlátozás este 8 és hajnali 5 óra között.

A rendkívüli jogrend meghosszabbítására a járvány gyors terjedése miatt, illetve annak minél hatékonyabb kezelése érdekében van szükség.

A Védekezési Törvény a Magyar Közlöny 2021/27. számában jelent meg.


A Kormány felülvizsgálta a korábbi intézkedéseket

A Kormány – ellentétben a korábbi 26/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakkal – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ában az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban járvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. E rendelet 2021. február 8-án lépett hatályba.

A rendelet rendelkezéseit március 1-ig kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a járvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki. A (2) bekezdés értelmében a miniszterelnököt munkájában az Operatív Törzs segíti.

A Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A 3. (2) bekezdése értelmében a Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felül vizsgálja.

A Korm. rendelet egyúttal kéri az állampolgárok együttműködését a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések végrehajtásában.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendelet) rendelkezik.

A Védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendelet rövid tartalma:

A Kormány bevezeti a védelmi intézkedések második ütemét, amelynek szabályait a fent említett Korm. rendelet tartalmazza. Az alábbiakban lényegre törően ismertetve lesznek azok a főbb pontok, amelyek betartását mindenkitől elvárják, a járvány minél hatékonyabb megfékezése érdekében. E szabályok megsértése komoly jogi következményeket vonnak maguk után.

A korm. rendelet az alábbi általános szabályokat tartalmazza és teszi kötelezővé minden magyar állampolgár számára:

Mindenki köteles maszkot (orvosi, munkavédelmi, textil vagy más anyagból készült maszk) viselni

 1. a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során. E rendelkezés alól kivételt képez a hatodik életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
 2. a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve a zöldterületeken,
 3. az üzletben történő vásárlás és az üzletben történő munkavégzés során, kivéve akkor, ha a munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít amely során mellőzhetik a maszk használatát,
 4. – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek, és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpontok területén,
 5. a közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 6. ügyfélfogadási időben,
 7. a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
 8. az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom által nyitva álló helyiségben, továbbá minden olyan helyiségben, ahol ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és az ott foglalkoztatottakat is beleértve, 5 főnél többen nem tartózkodnak,
 9. minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 10. a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során vagy vendégként,

oly módon, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni a fent leírt módon. Az egészségügyi intézményben ápolt beteg nem köteles maszkot viselni.

A szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal szintén maszkot kell viselniük. Ugyanez a szabály vonatkozik az ellátottakra is a közösségi programok során, illetve a közösségi terekben való tartózkodás esetén.

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Ez a szabály nem érvényesül az alábbi esetekben:

 • az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
 • munkavégzés céljából,
 • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkahelyről a lakóhelyre, tartózkodási helyre, illetve szálláshelyre történő közlekedés céljából,
 • illetve a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, az edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy a sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

megengedett a lakóhely, tartózkodási hely, valamint a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen való tartózkodás.

A rendelet értelmében rendezvényt és gyűlést tilos tartani, valamint rendezvény és gyűlés helyszínén tilos tartózkodni.

A vendéglátó üzletben tilos tartózkodni, az ott foglalkoztatottak kivételével, illetve az elvitelre alkalmas ételek kiadása, valamint szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig az üzletben való tartózkodás megengedett.

E fenti rendelkezés nem alkalmazandó

 • az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére,
 • a munkahelyi étteremre és büfére,
 • a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
 • a köznevelési intézmény és szakképző intézmény (nevelési, oktatási intézmény) menzájára, büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját vagy tanulóját szolgálják ki.

Este 7 óra és reggel 5 óra között – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos az üzletben, a lottózóban és a nemzeti dohányboltban tartózkodni. Ebben az időpontban az összes üzlet köteles zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

A 65. életévet betöltött személy a saját és családja érdekében az élelmiszerüzletet, az egyéb illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert és papírterméket árusító üzletet és a gyógyszertárat hétfőtől péntekig 9 és 11 óra, szombaton és vasárnap 8 és 10 óra között látogathatja. Ebben az idősávban kizárólag az előbb említett személyek tartózkodhatnak.

A rendelet szintén tiltja a szabadidős létesítmények látogatását. E rendelkezés alól kivételt képez azon létesítmények látogatása, ahol a sportról szóló törvény szerint a versenysportolók edzés céljából jelennek meg vagy sportrendezvényt tartanak. Úgy szintén e kivétel körébe tartoznak a felnőttképzésről, illetve a szakképzésről szóló törvény szerinti képzések megtartása céljából látogatható intézmények is.

A rendelet védelmi intézkedéseinek betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

A rendelet által szabályozott kötelezettségek megszegéséért 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A bírság legalacsonyabb összege 5 000 Ft, legmagasabb összege 500 000 Ft. Néhány esetben a bírság legalacsonyabb összege 150 000 Ft, legmagasabb összege 1 000 000 Ft.

A fenti jogkövetkezményekről részletesebb tájékoztatást a rendőrség, illetve e rendelet ad.


A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 26/2021. (I.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-a értelmében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. február 8-ai hatállyal megszűnteti.

A Korm. rendelet 2.§-a értelmében a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba. Egyúttal hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet.

Forrás: Magyar Közlöny 2021/15. (I.29.)

A képek forrása: pexel.com


A mai napon megjelent cikkem a Jogtudományi Közlönyben. A cikk a hivatásos sportoló jogállását és sportmunkaszerződésének lényegesebb elemeit tárgyalja. Amennyiben többet szeretne megtudni a témával kapcsolatban, úgy kérem, látogasson el a HVG ORAC Kiadó honlapjára a www.hvgorac.hu címre. A Jogtudományi Közlöny novemberi száma megvásárolható a HVG ORAC KIadónál és partnereinél. Az alábbiakban egy rövid összefoglaló olvasható friss cikkemről.

A tanulmány a hivatásos sportoló jogállásával és az azt megtestesítő munkaszerződés lényeges elemeivel foglalkozik. A szerző a hivatásos (profi) sportoló jogállásán keresztül mutatja mutatja be a sportjogviszonyt. A szerző többek között arra keresi a választ, hogy ki minősül hivatásos sportolónak, milyen feltételekkel lehet ezt a tevékenységet folytatni, milyen szerződést kötnek a felek a hivatásos sportolói jogviszony létesítésére és milyen lényeges tartalmi elemekkel kell a sportoló szerződésének rendelkeznie ahhoz, hogy rendeltetését betöltse. A tanulmány e kérdéseket pontról-pontra járja végig, kitekintve a fogalmi meghatározásra is, figyelembe véve a mai sportpolitika célkitűzéseit. A szerző célja egy átfogó kép nyújtása az olvasók számára a sportjogviszony miben létéről, azonban nem célja megtárgyalni a szabályozás mögötti jogpolitikai álláspontok sokaságát.

A szerző a tanulmányt a néhai prof. dr. Sárközy Tamás a hazai sportjog megteremtője, a Magyar Jégkorong Szövetség 1988-1998. között volt elnöke emlékének  ajánlja.

Forrás: Jogtudományi Közlöny, HVG ORAC

✻ Élettudományok és Gyógyszertudományok ✻

2020. november 18-án, szerdán 06:59 órakor a Pfizer közzétette honlapján rövid beszámolóját a BioNTech-el közösen fejlesztett COVID-19 elleni vakcina 3. fázisának befejezéséről. A Pfizer közzétett beszámolója szerint az elsődleges hatékonysági elemzés azt mutatja, hogy a vakcina 95%-ban hatékony a COVID-19-el szemben.

A beszámoló szerint a hatékonyság következetes és stabil volt az életkor, a nemi, faji és az etnikai mutatók vonatkozásában. A 65 év felett a vakcina hatékonysága 94%-os pontosságú. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által előírt biztonsági adatok mérföldkőjének követelménye teljesült, amely szükséges a sürgősségi felhasználás engedélyezéséhez (EUA).

A beszámoló szerint az adatok azt mutatják, hogy a vakcinát minden populáció jól tolerálta, több mint 43.000 résztvevővel. A Pfizer nem észlelt komoly biztonsági aggályokat; a mellékhatások tekintetében a fáradékonyság gyakorisága az esetek 3.8%-ban, míg a fejfájás 2%-os gyakoriságban jelentkezett. A Pfizer és a BioNTech elvárásai szerint 2020-ban 50 millió, míg 2021 végére, több mint 1.3 milliárd adag vakcinát lennének képesek világszinten előállítani. A két gyógyszergyártó cég bizakodó abban, hogy a vakcinákat az egész világon könnyen lehet majd terjeszteni.

A vakcina tesztelése, vizsgálata során 10 súlyos COVID-19 esetet figyeltek meg. A vizsgálat során elvégezték az ide kapcsolódó adatelemzést is. A fentiek mellett a vizsgálat rendben folyt le, amelynek során megállapították, hogy a vakcina képes lehet megállítani a pusztító COVID-19 járvány tovább terjedését. Ezért a Pfizer és a BioNTech tervezi, hogy az eddig összegyűjtött biztonsági és hatékonysági adatok alapján – pár napon belül – benyújtják kérelmüket a sürgősségi felhasználás engedélyezéséhez az FDA-hoz.

A Pfizer és a BioNTech gyógyszergyártó cégek szakértői reményüket fejezték ki a mellett, hogy e vakcinák gyors és hatékony megoldást nyújtanak arra, hogy mihamarabb legyőzhessük a járványt. Az előrejelzések szerint a vakcinák sürgősséggel a következő év nyárig kerülnek forgalomba.

Amennyiben több információra lenne szüksége a témával kapcsolatban, látogasson el a Pfizer hivatalos honlapjára.

A cikk forrásahttps://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine#.X7meeHk1QgI.linkedin
A Pfizer tájékoztatójahttps://www.businesswire.com/news/home/20201118005595/en/
A képek forrása: all-free-download.com; pexels.comZéró tolerancia a doppingnak

Ezen a héten az Egyesült Államok szenátusa elfogadta a Rodchenkov Doppingellenes Törvényt (Rodchenkov Törvény). A törvény célja, hogy a versenyszerű sporttevékenység folytatása során megvédje a sportolókat a tiltott gyógyszerek/teljesítményfokozók használata (egyszóval a doppingolás) elleni küzdelemben. A Rodchenkov Törvény bevezetőjében foglalt rendelkezés szerint ,,a törvény fő célja, hogy büntetőjogi szankciókat  vessen ki azon személyekre, akik nemzetközi doppingcsalásban vettek részt, e mellett kárpótlást nyújtson ezen konspirációk áldozatainak, és annak megkövetelése, hogy az információk meg legyenek osztva az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségével, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a doppingellenes küzdelmet, valamint egyéb célok elérését is biztosítsák.” A törvény által megcélzott intézkedések többsége pozitív visszajelzést kapott, azonban a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) aggodalmát fejezte ki néhány szakasszal kapcsolatban, ahogy ez a szervezet hivatalos honlapján is olvasható.

A fő problémát a törvény extraterritoriális hatálya jelentette. Ez azt jelenti, hogy a Rodchenkov Törvény a saját egyedi szabályait vezetné be a törvény hatálya, tárgya, a sportolókat, valamint a sportszervezeteket és doppingellenes ügynökségeket érintő rendelkezései tekintetében. E szabályok teljes mértékben ellentétben állnak a WADA által alkalmazott sportszabályozás alapelveivel. A WADA szerint a törvény ezen átfedései nem a leghatékonyabbak e terület szabályozására. A törvény több joghatóságot is alkalmaz, amely veszélyezteti a WADA és az egyes nemzeti doppingellenes szervezetek vizsgálati képességeit és hatékonyságát. A törvény gátolja a visszaéléseket feltáró személyek igénybe vételének lehetőségét a vizsgálat idejére, a fentiekben megemlített többes joghatóság alkalmazása miatt.

A WADA szakemberei szerint további problémát jelent, hogy a Rodchenkov Törvény egyoldalúan kívánja érvényesíteni az Egyesült Államok büntető joghatóságát minden globális doppingtevékenységet illetően. E szabályozásával a törvény aláássa a sport tisztaságát és veszélyezteti a nemzetek közötti partneri együttműködést. A törvény szabályozása elég egyoldalú, amely felveti a diszkrimináció lehetőségét az egyes sportolók között a jelen szabályok alkalmazásával, amelyek csak az Egyesült Államok joghatóságát ismerik el. Ezek a rendelkezések a vizsgálat menetével kapcsolatosak, amelyek ellentétesek a WADA Kódex szabályaival. A WADA jelezte, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés fontos, ezért a szervezet továbbra is erre fog törekedni.

A témával kapcsolatos teljes cikk a WADA honlapján található. Kérem, látogasson el a WADA honlapjára további információért. A témával kapcsolatos cikkek és jogszabályok csak angol nyelven érhetők el a táblázatban, amely a cikk alján megtalálható.

Fontos weboldalak a témával kapcsolatban
A cikk forrása1.)
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-11/wada-statement-on-us-senates-passing-of-the-rodchenkov-anti-doping-act
2.)
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-03/wada-calls-on-us-senate-to-consider-widely-held-concerns-about-rodchenkov-act
WADA Kódexhttps://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code
A Rodchenkov Törvény, és annak jogalkotási szakaszaihttps://www.congress.gov/116/bills/s259/BILLS-116s259is.pdf
https://www.congress.gov/116/bills/hr835/BILLS-116hr835enr.pdf
https://www.congress.gov/116/crec/2020/11/16/CREC-2020-11-16-pt1-PgS6693-3.pdf
https://www.congress.gov/116/crec/2020/11/16/CREC-2020-11-16.pdf (House of Representatives Record)
USADA állásfoglalás
Az Egyesült Államok Dopping Ügynöksége
https://www.usada.org/statement/travis-tygart-statement-rodchenkov-act/