A Kormány felülvizsgálta a korábbi intézkedéseket

A Kormány – ellentétben a korábbi 26/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakkal – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ában az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban járvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. E rendelet 2021. február 8-án lépett hatályba.

A rendelet rendelkezéseit március 1-ig kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a járvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki. A (2) bekezdés értelmében a miniszterelnököt munkájában az Operatív Törzs segíti.

A Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A 3. (2) bekezdése értelmében a Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felül vizsgálja.

A Korm. rendelet egyúttal kéri az állampolgárok együttműködését a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések végrehajtásában.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendelet) rendelkezik.

A Védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendelet rövid tartalma:

A Kormány bevezeti a védelmi intézkedések második ütemét, amelynek szabályait a fent említett Korm. rendelet tartalmazza. Az alábbiakban lényegre törően ismertetve lesznek azok a főbb pontok, amelyek betartását mindenkitől elvárják, a járvány minél hatékonyabb megfékezése érdekében. E szabályok megsértése komoly jogi következményeket vonnak maguk után.

A korm. rendelet az alábbi általános szabályokat tartalmazza és teszi kötelezővé minden magyar állampolgár számára:

Mindenki köteles maszkot (orvosi, munkavédelmi, textil vagy más anyagból készült maszk) viselni

 1. a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során. E rendelkezés alól kivételt képez a hatodik életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
 2. a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve a zöldterületeken,
 3. az üzletben történő vásárlás és az üzletben történő munkavégzés során, kivéve akkor, ha a munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít amely során mellőzhetik a maszk használatát,
 4. – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek, és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpontok területén,
 5. a közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 6. ügyfélfogadási időben,
 7. a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
 8. az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom által nyitva álló helyiségben, továbbá minden olyan helyiségben, ahol ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és az ott foglalkoztatottakat is beleértve, 5 főnél többen nem tartózkodnak,
 9. minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 10. a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során vagy vendégként,

oly módon, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni a fent leírt módon. Az egészségügyi intézményben ápolt beteg nem köteles maszkot viselni.

A szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal szintén maszkot kell viselniük. Ugyanez a szabály vonatkozik az ellátottakra is a közösségi programok során, illetve a közösségi terekben való tartózkodás esetén.

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Ez a szabály nem érvényesül az alábbi esetekben:

 • az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
 • munkavégzés céljából,
 • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkahelyről a lakóhelyre, tartózkodási helyre, illetve szálláshelyre történő közlekedés céljából,
 • illetve a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, az edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy a sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

megengedett a lakóhely, tartózkodási hely, valamint a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen való tartózkodás.

A rendelet értelmében rendezvényt és gyűlést tilos tartani, valamint rendezvény és gyűlés helyszínén tilos tartózkodni.

A vendéglátó üzletben tilos tartózkodni, az ott foglalkoztatottak kivételével, illetve az elvitelre alkalmas ételek kiadása, valamint szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig az üzletben való tartózkodás megengedett.

E fenti rendelkezés nem alkalmazandó

 • az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére,
 • a munkahelyi étteremre és büfére,
 • a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
 • a köznevelési intézmény és szakképző intézmény (nevelési, oktatási intézmény) menzájára, büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját vagy tanulóját szolgálják ki.

Este 7 óra és reggel 5 óra között – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos az üzletben, a lottózóban és a nemzeti dohányboltban tartózkodni. Ebben az időpontban az összes üzlet köteles zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

A 65. életévet betöltött személy a saját és családja érdekében az élelmiszerüzletet, az egyéb illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert és papírterméket árusító üzletet és a gyógyszertárat hétfőtől péntekig 9 és 11 óra, szombaton és vasárnap 8 és 10 óra között látogathatja. Ebben az idősávban kizárólag az előbb említett személyek tartózkodhatnak.

A rendelet szintén tiltja a szabadidős létesítmények látogatását. E rendelkezés alól kivételt képez azon létesítmények látogatása, ahol a sportról szóló törvény szerint a versenysportolók edzés céljából jelennek meg vagy sportrendezvényt tartanak. Úgy szintén e kivétel körébe tartoznak a felnőttképzésről, illetve a szakképzésről szóló törvény szerinti képzések megtartása céljából látogatható intézmények is.

A rendelet védelmi intézkedéseinek betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

A rendelet által szabályozott kötelezettségek megszegéséért 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A bírság legalacsonyabb összege 5 000 Ft, legmagasabb összege 500 000 Ft. Néhány esetben a bírság legalacsonyabb összege 150 000 Ft, legmagasabb összege 1 000 000 Ft.

A fenti jogkövetkezményekről részletesebb tájékoztatást a rendőrség, illetve e rendelet ad.


0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

5 × négy =