A XXI. század nagy kihívása, hogy az információs társadalomban az egyes résztvevők, akár a közszférában, akár a magánszférában, hogyan tudják hatékonyan kezelni és tárolni adatainkat úgy, hogy azok ne kereülhessenek illetéktelen személyek, szervezetek kezébe. Az adatok védelmét Magyarországon az Infotv. szabályozza, míg az Európai Unióban a 2018. május 25. óta hatáyban lévő GDPR rendelet, amely az eddig hatályban volt 95/46/EK adatvédelmi irányelvet váltotta fel. Érdekesség, hogy a GDPR rendeletet már 2016-ban megalkották, de csak két évvel később lépett hatályba az egyes uniós országokban, így köztük Hazánkban is. Mivel Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió tagja lett, ezért az uniós normák, közöttük a GDPR rendelkezései is kötelezően alkalmazandóak országunkban. Ebben a lapfülben főleg az Infotv., és a GDPR szabályaival foglalkozó tanulmányokat jelentetem meg. Itt kerülnek elhelyezésre azon cikkek is, amelyek a jogalanyok olyan személyiségi jogait érintik, amelyek szorosan összefüggenek az adatvédelmi joggal. Adatvédelmi joggal kapcsolatos kérdések egyaránt megjelennek a munkajogi és a sportjogi lapfülben is, amennyiben azokat a jogterületeket is érintik.

Nincs találat

Sorry, no posts matched your criteria