Bemutatkozás

A SAMKÓ LEGAL egy szakmai blogoldal, amely azzal a céllal jött létre, hogy mind a civilszférában, mind a sportéletben felmerülő jogi problémákra gyors, és egyszerű segítséget tudjon nyújtani szakcikkein keresztül, amelyek az egyes jogi szakfolyóiratokban, tanulmányokban is megjelennek. A SAMKÓ LEGAL-t Dr. Samkó Zoltán Ferenc munka-és sportjogász alapította, aki a Magyar Munkajogi Társaság és a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság tagja.

A SAMKÓ LEGAL blogoldal célja, hogy az egyes jogterületek jogintézményeit a jogászi hivatásrendek képviselőinek és a laikusok számára is egyszerűen, de érdekesen tudja bemutatni.

A SAMKÓ LEGAL a következő kiemelt témákban jelentet meg honlapján szakcikkeket és tanulmányokat: a munkajog, az ingatlanjog, a sportjog, az adatvédelmi jog és a biztosítási jog területéről. A fentiekben megemlített szakterületek mellett más jogterületek is vizsgálódás tárgyát képezik a SAMKÓ LEGAL-nak.

A SAMKO LEGAL további céljai közé tartozik még a sportolókat és családjaikat, az egyes sportszervezeteket, és ezen sportszervezeteket menedzselő cégeket érintő jogi kérdésekkel kapcsolatos szakcikkek megjelentetése. E mellett nagy hangsúlyt fektet a sportéleten kívüli, azaz a civilszférában lévő ügyfelek tájékoztatására a mindennapi életben felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatos szaktanulmányok publikálásával.

A SAMKÓ LEGAL számára fontos, hogy a fent nevezett ügyfélkör mellett a médiában tevékenykedő ügyfelek számára is hasznos tanulmányokat jelentessen meg, főleg az adatvédelmi jog és a személyiségi jogok témakörében. Fontos megemlíteni, hogy olyan témákban íródnak tanulmányok, és szakcikkek, amelyek egy széles érdeklődői kört lefednek.

Gyakran lehet azt tapasztalni, hogy a jogban járatlan, laikus jogkeresők többsége, saját ügyét érintően nehezen tud eligazodni a megfelelő szakismeretek hiányában, ezért is döntöttem úgy, hogy e blogoldal elindításával, hasonlóan a többihez, segítséget nyújtsak a különböző jogterületek útvesztőiben történő eligazodáshoz. A SAMKÓ LEGAL blogoldal ebben kíván segítséget nyújtani minden érdeklődőnek.

A közeljövőben a SAMKÓ LEGAL ellátja a fent nevezett ügyfélkör jogi képviseletét, ügyeinek vitelét, menedzselését, valamint jogi és üzleti tanácsadást nyújt számukra. A sportban, a médiában, illetve a munka világában már nem elegendő a gyors, precíz jogi szaktudás megléte, hanem ugyanennyire fontos a megalapozott üzleti tudás is. A jelen blogoldal e kettős szakmai követelménynek teljes mértékben meg szeretne felelni.

A SAMKÓ LEGAL szakmai blogoldal Dr. Samkó Zoltán Ferenc kizárólagos tulajdonát képezi. A honlap használata minden látogató számára engedélyezett, amennyiben a SAMKÓ LEGAL Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) elolvasta, és az abban foglalt feltételeket elfogadta. A honlapot kizárólag az ÁSZF-fel összhangban lehet csak használni, bármilyen az ÁSZF-ben előírt feltételtől való eltérés szigorúan tilos! Az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) megtalálhatják a honlap legalján.

Minden Kedves Látogatómnak hasznos, és élményekkel teli időtöltést kívánok blogoldalamon!

SAMKÓ LEGAL