Ingatlanjog

Az Ingatlanjog lapfül tartalmazza a lakóingatlanokkal, az építési telkekkel, mező-, erdőgazdasági hasznosítású földekkel kapcsolatos cikkeket. Ide tartoznak a Ptk., a Földforgalmi törvény ingatlanjogi rendelkezéseivel foglalkozó cikkek, illetve egyes agrár-ipari üzemek működésének szabályaival kapcsolatos gazdasági jogi tanulmányok megjelentetése. E gazdasági jogi témájú cikkek szoros kapcsolatban állnak az ingatlanjogi szabályokkal.

A lapfül ad helyet az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályait tárgyaló cikkeimnek, emellett a Társasházi törvény egyes rendelkezései is ebben a rovatban lesznek feltüntetve. Az eddig megemlített témák mellett az ingatlanjogi lapfülön belül kerülnek elhelyezésre azon ingatlanjogi témájú tanulmányok, amelyek a zálogjogot szorosan érintik.

Az ingatlanjog szerves részét képezi továbbá a végrehajtási jog is, ezért az ingatlant érintő bírósági végrehajtással kapcsolatos cikkek is ebben a rovatban jelennek meg. Az ingatlanjogi lapfülön belül kerülnek publikálásra az adásvétellel, bérleti jogviszonnyal, szomszédjogokkal, elbirtoklással, találással, használattal, hasznosítással, ajándékozással, stb. foglalkozó cikkek, tanulmányok is.

A Ptk., az Inytv., az Itv. a Földforgalmi és a Társasházi törvény mellett számos más törvény, kormányrendelet, rendelet és Európai Uniós direktíva szabályozza az ingatlanjogot. E jogszabályok rendelkezéseinek tárgyalására az egyes szakcikkekben, tanulmányokban kerül részletesebben sor. Az ingatlanjogi témájú cikkek egyik kiemelt tárgya az ingatlannal kapcsolatos adózási kérdések tárgyalása, vizsgálata. Ezért ebben a rovatban publikálom az ingatlan eladásából származó bevétel adózásával kapcsolatos kérdéseket, és itt kerül feltüntetésre az ingatlan megszerzéséből adódó vagyonszerzési illeték fizetési kötelezettség szabályainak a leírása is.