A Szellemi tulajdonjog és iparjogvédelem az egyik legérdekesebb jogterületek egyike. Ez a jogterület az elmúlt évtizedekben, a tecnológiával együtt, rohamosan fejlődött, és vált a polgári jogon belül különálló jogterületté. Mára az egyik legfontosabb és legösszetettebb jogággá vált. E jogág összetettsége abban áll, hogy a nagyon sok tudományágat érint, és rengeteg technológiai újítással foglalkozik. E jogterület jogszabályanyaga szerteágazó mind a nemzetközi, mind pedig a hazai szabályozást érintően.
Éppen ezért elengedhetetlen, hogy azon cégek, amelyek e jogterülettel kapcsolatba kerülnek munkájuk során, megfelelő információt kapjanak, hogy arról, hogyan feleljenek meg működésük során e jogterülethez kapcsolódó jogszabályok alkalmazási követelményeinek. E jogterület alkalmazása elengedhetetlen a nagy médiavállalatok, így például a filmgyártó cégek, a reklámok gyártásával foglalkozó cégek, sportmenedzsmentek vagy az egészségügyi és gyógyszergyártó cégek számára. Ezért ebben a lapfülben olyan cikkeket szeretnék publikálni, amelyek remélhetőleg segítenek a blogoldal látogatói számára azon kérdések megválaszolásában, amelyek ezzel a jogterülettel kapcsolatosak.
Ebben a lapfülben olyan szakcikkek és tanulmányok kerülnek megjelentetésre, amelyek a következő kérdésekre kívánnak választ adni: a szerzői jog fogalmának meghatározása, milyek a szerzői jog jellemzői, mi a szabadalom, mi a WIPO, és mivel foglalkozik, mit szabályoz a Berni Uniós Egyezmény vagy a Párizsi Uniós Egyezmény, mit jelent a védelmi idő, ki minősül szerzőnek, hogyan érvényesíthetik a szerzők a jogaikat a megfelelő hatóságok előtt, milyen jogszabályok és egyezmények szabályozzák ezt a jogterületet, stb.? Ilyen, és még sok más kérdéssel kapcsolatban jelennek meg publikációk ebben a lapfülben.
Az ebben a lapfülben megjelentetett publikációk megpróbálnak választ adni az eddigiekben felsorolt, és még sok más olyan kérdésre, amely e jogterülettel függ össze. A megjelentetett publikációk egyúttal egy rövid magyarázatot is próbálnak adni az adott kérdéssel kapcsolatban jelen témán belül.

Nincs találat

Sorry, no posts matched your criteria